Campagne in Nederland

 

w

Noord Holland

Noord Holland Noord

Deelnemende instellingen:
In control of alcohol en drugs
GGD Hollands Noorden
De Brijder jeugd
GGZ NHN
Link jongerenwerk

Contactpersoon:
Kristel van der Pouw-Kraan – GGD Holland Noorden

Activiteiten in de regio:

 • De campagne zoveel mogelijk uitzetten via social media, nieuwsbrieven, huisartsen, scholen, sportverenigingen en gemeenten.
 • Webinar ‘Opvoeden is vooruit kijken’ op 17 november. 
 • Gadgets en flyers meegeven aan ouders die het consultatiebureau van de GGD bezoeken. Hierbij promoten wij ook deelname aan ons webinar.
 • Media-uitingen (radio-interview en persbericht).

Zaanstreek

Deelnemende instellingen:
GGD Zaanstreek-Waterland

Contactpersoon:
Bob Zondag – GGD Zaanstreek-Waterland

Activiteiten in de regio:

 • Campagnematerialen worden digitaal onder de aandacht gebracht via de communicatiekanalen van de GGD.
 • Gemeenten in de regio worden gevraagd aandacht te besteden aan de campagne via hun gemeentepagina en socials.
 • Sportbedrijven in de regio worden gevraagd aandacht te besteden aan de campagne via hun communicatiekanalen.
 • De campagne wordt onder de aandacht gebracht via de nieuwsbrief richting scholen en zorgprofessionals.
 • ‘Zien drinken, doet drinken’ is onderwerp tijdens de JGZ contactmomenten.
 • Het onderwerp ‘zien drinken, doet drinken’ krijgt ook extra aandacht gedurende de IkPas-campagne.

Amsterdam

Deelnemende instellingen:
Jellinek

Contactpersoon:
Jacqueline Krouwel – Jellinek 

Activiteiten in de regio:

 • Campagnematerialen online en offline onder de aandacht brengen.

Gooi- en Vechtstreek

Deelnemende instellingen:
GGD Gooi- en Vechtstreek

Contactpersoon:
Milou Welsink – GGD Gooi- en Vechtstreek

Activiteiten in de regio:

 • Campagnematerialen worden digitaal verspreid. 
 • Online uitingen via Twitter en LinkedIn. 
 • De campagne adverteren op Facebook. 
 • Buitenreclame in alle gemeenten. 
 • Gemeenten worden gevraagd aandacht te besteden aan de campagne via hun gemeentepagina en socials. 
 • Diverse partijen in de regio worden gevraagd aandacht te besteden aan de campagne (zorginstellingen, jongerenwerk etc.).
 • Ouderpakket
 • Online ouderavond ‘ouders van NIX’
 • Online ouder+kind pubquiz over middelengebruik.