Campagne in Nederland

 

w

Noord Holland

Noord Holland Noord

Deelnemende instellingen:   In control of alcohol en drugs, GGD Hollands Noorden, De Brijder jeugd, GGZ NHN, Link jongerenwerk

Contactpersoon:                   Sabina Post – GGD Holland Noorden

Activiteiten in de regio:

        De campagne zoveel mogelijk uitzetten via social media, nieuwsbrieven, huisartsen, scholen, sportverenigingen en gemeenten.

        Een online bijeenkomst voor ouders met kinderen in de leeftijd 2-12 organiseren samen met Brijder Jeugd  (4 november)

        Gadgets en flyers meegeven aan ouders die het consultatiebureau van de GGD bezoeken. Hierbij promoten wij ook deelname aan ons webinar.

        Media uitingen (radio-interview en persbericht).

 

Zaanstreek

Deelnemende instellingen:       GGD Zaanstreek-Waterland

Contactpersoon:                      Bob Zondag – GGD Zaanstreek-Waterland

Activiteiten in de regio:

        Campagnematerialen worden digitaal in de regio onder de aandacht brengen.

        Het onderwerp zien drinken, doet drinken is onderwerp tijdens de JGZ contactmomenten.

        Het onderwerp zien drinken, doet drinken krijgt ook extra aandacht gedurende de IkPas-campagne.

 

Amsterdam

Deelnemende instellingen:       Jellinek

Contactpersoon:                      Jacqueline Krouwel

Activiteiten in de regio:

        Campagnematerialen online en offline onder de aandacht brengen.