Zien drinken. Doet drinken.

Ouders, familie en andere volwassenen in de sociale omgeving van kinderen en jongeren bewust maken van de invloed die zij hebben op de opvattingen over alcohol en het toekomstige drinkgedrag van kinderen. Met name het drinken van alcohol in het bijzijn van kinderen heeft invloed op het latere drinkgedrag van deze kinderen. De wetenschappelijke onderbouwing van dit doel is onder andere terug te vinden in de factsheet ‘Zien drinken, doet drinken’van het Trimbos-Instituut.

Kinderen kopiëren

Kinderen kopiëren het gedrag van hun ouders. Daar zijn we ons met betrekking tot veel zaken al bewust van, maar nog niet over het drinken in het bijzijn van kinderen. De campagne van de alliantie wil hierin bijdragen door de kennis over voorbeeldgedrag te vergroten.

Childrens Parliament

Eén van de ideeën voor de campagne, om door de ogen van kinderen een beeld van alcohol te schetsen, komt uit Schotland. Daar is in 1996 het Children’s Parliament opgericht; een kenniscentrum dat kinderen stimuleert om thuis, op school en in de gemeenschap op een positieve manier invloed uit te oefenen. Hun project Children’s Parliament investigates an alcoholfree childhood diende voor ons ter inspiratie.

Be a role model

Deze afbeelding is recent verspreid door de World Health Organization (WHO) en laat een parallel zien met het principe van de campagne ‘Zien Drinken, Doet Drinken’; ouders hebben een essentiële voorbeeldfunctie! De WHO roept ouders op een rolmodel te zijn voor hun kinderen, door geen alcohol te drinken in hun nabijheid. Het gesprek aangaan over alcohol en de risico’s is daarnaast een taak die veel ouders al op zich hebben genomen. Wij hopen dat steeds meer ouders ontdekken dat hun voorbeeldgedrag er toe doet.

Alliantie Alcoholbeleid Nederland

Effectieve maatregelen

Alliantie Alcoholbeleid Nederland wil bereiken dat de kennis over de gezondheidsrisico’s van alcohol wordt vergroot en dat de overheid alcoholreclame en de ruime beschikbaarheid van alcohol beperkt en er een minimumprijs voor de verkoop van alcohol wordt ingesteld.

Daadkrachtige overheid

Wij zijn ervan overtuigd dat een krachtig overheidsbeleid ertoe leidt dat zowel jongeren als ouderen beter beschermd worden tegen de sterk onderschatte invloed van de aanbieders van alcohol.

Risicogroepen

Wij willen een lans breken voor meer aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren, zwangeren en mensen die kampen met een verslaving en in herstel zijn.

Alliantie

AAN is een alliantie van instellingen en organisaties die willen bijdragen aan betere gezondheid door alcoholgebruik in Nederland te verminderen.

Alliantiepartners

Cliëntenorganisatie Het Zwarte Gat, FAS, STAP, NVDI , NVOG, Lef Magazine, Stichting Positieve Leefstijl, Stichting Us Blau Hiem en Verslavingskunde Nederland.

Campagne

Begin november lanceren we een nieuwe campagne Zien Drinken. Doet Drinken. Hou deze website in de gaten voor meer informatie.