Campagne activiteiten

 

w

 overijssel

IJsselland

Deelnemende instellingen:
Tactus Verslavingszorg en GGD IJsselland

Contactpersoon:
Evelien Meijer – Tactus Verslavingszorg
Dirk Dijkgraaf – Tactus Verslavingszorg
Laura Muis – GGD IJsseland

Activiteiten in de regio:

  • Campagnemateriaal wordt verspreid onder de consultatiebureaus, gemeenten, huisartsen, apotheken, bibliotheken en het onderwijs.
  • Aandacht voor de campagne via social media van Tactus en de GGD.

 

Twente

Deelnemende instellingen:
GGD Twente & Tactus Verslavingszorg

Contactpersoon:
Annemarie Boersma – Tactus Verslavingszorg
Judith Waleczek – GGD Twente
Annelien van den Brink – GGD Twente

Activiteiten in de regio:

  • Ouderavond over voorbeeldgedrag voor ouders in samenwerking met Helder theater.  
  • Aandacht voor de campagne via social media van Tactus en de GGD.
  • Campagnemateriaal wordt verspreid binnen de netwerken; gemeenten, huisartsen, apotheken, bibliotheken en het onderwijs.
  • Link leggen met pilot Vroegsignalering Alcoholproblematiek 18+