Downloads

ER zijn nieuwe materialen voor de campagne kun je gratis downloaden en gebruiken. Momenteel werken we aan nieuw materiaal voor de campagne van november 2023. Deze plaatsen we dan hierbij.

Posters en Flyer

Hieronder tref je de posters en de flyers aan van de campagne 2022. Deze kunnen ook gebruikt worden voor de campagne van 2023.
We gebruiken twee verschillende beelden en al het materiaal is met beide beelden beschikbaar. Het materiaal is drukwerkklaar (CPDF met snijtekens).

Social Media posts

Wil je de campagne ondersteunen via social media? Dan kun je hier de juiste materialen downloaden

narrowcasting

Wil je de campagne ondersteunen op schermen in bijvoorbeeld scholen of wachtkamer? Dan kun je hier de juiste materialen downloaden

Onderzoeken

In aanloop naar de campagne Zien drinken, doet drinken, vanaf november 2020, heeft de Alliantie Alcoholbeleid Nederland in september/ oktober 2020 een enquête ontwikkeld en verspreid: Ouders & Alcohol. 

Het doel van de enquête is, een actueel beeld te vormen van de bereidheid van Nederlandse ouders om te stoppen of te minderen met het drinken van alcohol in de aanwezigheid van hun eigen, minderjarige kinderen. De resultaten en eerste analyse vindt u in dit verslag. Daarnaast tref je hier de factsheet van het Trimbos-instituut dat aan de basis stond voor de campagne: Zien drinken, doet drinken. In deze factsheet staan alle wetenschappelijke inzichten weergeven.