Campagne in Nederland

 

w

Limburg

Limburg Midden en Noord

Deelnemende instellingen:       GGD Limburg Noord en Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

Contactpersoon:                      Gonnie Staaks – GGD Limburg Noord en Marleen Creemers (Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid)

Activiteiten in de regio:  

  • Campagnematerialen in de regio verspreiden en onder de onder de aandacht brengen.

 

Limburg Zuid

Deelnemende instellingen:       Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg

Contactpersoon:                      Arthur Kleisterlee – Mondriaan

Activiteiten in de regio:

  • De boodschap Zien drinken, doet drinken wordt meegenomen in reguliere ouderbijeenkomsten op het voortgezet onderwijs. Deze staan voorlopig niet gepland.
  • De boodschap Zien drinken, doet drinken wordt meegenomen in de ouderbijeenkomsten Help, mijn kind gaat uit.
  • De boodschap Zien drinken, doet drinken wordt meegenomen in de driedaagse cursus voor ouders ‘Laat je niets wijsmaken’.
  • Campagnemateriaal wordt verspreid binnen de netwerken; nieuwsbrieven onderwijs, gemeenten, sportkantines.