Campagne in Nederland

 

w

Limburg

Limburg Midden en Noord

Deelnemende instellingen:
GGD Limburg Noord
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

Contactpersoon:
Gonnie Staaks – GGD Limburg Noord

Activiteiten in de regio:  

  • Campagnematerialen in de regio verspreiden en onder de onder de aandacht brengen.
  • Gemeenten worden geattendeerd op de campagne en kunnen materiaal bestellen via de GGD.

 

Limburg Zuid

Deelnemende instellingen:
Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg

Contactpersoon:
Arthur Kleisterlee – Mondriaan

Activiteiten in de regio:

  • De boodschap ‘Zien drinken, doet drinken’ wordt meegenomen in reguliere ouderbijeenkomsten op het voortgezet onderwijs. 
  • De boodschap ‘Zien drinken, doet drinken’ wordt meegenomen in de ouderbijeenkomsten ‘Help, mijn kind gaat uit’.
  • De boodschap ‘Zien drinken, doet drinken’ wordt meegenomen in de driedaagse cursus voor ouders ‘Laat je niets wijsmaken’.
  • Campagnemateriaal wordt verspreid binnen de netwerken; nieuwsbrieven onderwijs, gemeenten, sportkantines.