Veelgestelde Vragen voor professionals

Hieronder de veelgestelde vragen naar aanleiding van onze campagne Zien Drinken Doet Drinken.

Wat wil de campagne "Zien Drinken, Doet Drinken" bereiken?

Deze campagne wil mensen bewust maken van hoe belangrijk het is dat ouders en andere volwassenen geen alcohol drinken in het bijzijn van kinderen. Ze zijn namelijk belangrijke voorbeelden voor kinderen. Wat zij doen, ook rondom het thema alcohol, heeft invloed op wat kinderen normaal vinden.

Waarom focussen we op kinderen?

Kinderen zijn nog in ontwikkeling en alcohol kan hen meer schaden dan volwassenen. Ook zijn kinderen sterk beïnvloedbaar door wat ze om zich heen zien en horen. Daarnaast is de kans groter dat jongeren eerder starten met drinken en meer drinken wanneer ze een positieve associatie hebben bij alcohol.

Hoe heeft het zien van drinkende ouders effect op kinderen?

Ouders zijn belangrijk in het leven van een kind en wat zij doen, heeft invloed op het kind. Als kinderen hun ouders alcohol zien drinken, kan dat ervoor zorgen dat ze zelf ook eerder en meer gaan drinken. Ze gaan alcohol normaal vinden.

Wat zeg je tegen mensen die vinden dat deze campagne zich te veel bemoeit met wat ouders doen?

We willen ouders niks opleggen, maar wel laten zien welke invloed hun gedrag kan hebben op hun kinderen. Het gaat erom bewuste keuzes te maken voor de gezondheid en het welzijn van kinderen.

Hoe reageer je op mensen die deze campagne niet serieus nemen?

Iedereen mag vinden wat hij of zij wil. Wij baseren onze campagne op wetenschappelijk onderzoek en willen ouders informeren over de invloed van alcoholgebruik op kinderen. We hopen dat ouders deze informatie meenemen in hun keuzes.

Wat kunnen ouders doen om het alcoholgebruik van hun kinderen te beïnvloeden?

Ouders kunnen duidelijke regels stellen over alcohol, zelf het goede voorbeeld geven en open praten over de risico’s van alcohol. Ook is het belangrijk dat ze zich bewust zijn van hun eigen alcoholgebruik als hun kinderen erbij zijn.

Wat is de invloed van alcoholreclames op kinderen?

Reclames en andere beelden in de media kunnen kinderen beïnvloeden in hoe ze denken over alcohol. Of nieuwsgierig worden om zelf te gaan drinken. Het is belangrijk om hier kritisch naar te kijken en met kinderen te praten over de invloed van deze beelden.