Campagne ‘Zien drinken, doet drinken’ adviseert ouders niet te drinken in het bijzijn
van hun kinderen.


De Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) start vandaag opnieuw haar landelijke en regionale campagne ‘Zien drinken, doet drinken’. De door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gefinancierde campagne is in het bijzonder gericht op ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar. De campagnevideo’s worden ingezet op Facebook en Instagram en er zijn opvallende posters ontwikkeld.

Het campagneadvies luidt: ‘Drink geen alcohol als je kinderen erbij zijn’. Daarmee geven ouders het goede voorbeeld. Uit onderzoek blijkt dat hoe vaker kinderen hun ouders zien drinken, des te jonger ze zelf willen gaan drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders lijkt de verwachtingen van kinderen over alcohol al vanaf heel jonge leeftijd (2 jaar) te kunnen beïnvloeden.

Uit nieuw vooronderzoek blijkt dat een meerderheid (ruim 56%) van de ouders zegt te weten dat hun kinderen hun drinkgedrag kopiëren. De helft van hen geeft aan hun drinkgedrag op basis van deze kennis daadwerkelijk aan te passen.

Alcohol en speelgoed

Veel jonge kinderen zien niet alleen hun ouders drinken, ook is alcohol voor hen te herkennen in kinderspeelgoed, leesboekjes en in online afbeeldingen. Zie afbeelding.
Veel ouders die hierover ondervraagd zijn (2), geven aan dat ze verbaasd zijn dat alcohol zo vaak in de wereld van hun kinderen is terug te vinden. Eén op de 8 ouders geeft aan dat ze ervoor willen zorgen dat hun kinderen niet met dit soort speelgoed spelen of verbiedt het zelfs.

Regionale en lokale organisaties sluiten aan bij de campagne ‘Zien drinken, doet drinken’
Een groot aantal GGD’en, alle instellingen voor verslavingszorg en verschillende gemeenten zetten zich actief in om ouders in hun werkgebied via de eigen sociale media, posters en op ouderavonden te bereiken. Daarmee krijgt de campagne in 2023 een sterk regionaal karakter. De nieuwe campagnematerialen zijn te vinden op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl/downloads