‘Geen alcohol drinken als je kinderen erbij zijn? Wat vind jij?

Drie ouders geven in deze video een reactie op de vraag of zij bereid zijn alcohol te laten staan als hun kinderen erbij zijn. Het doel van deze video is ouders uit te nodigen zelf concreet op deze vraag in te gaan, wetende wat wetenschappelijk onderzoek aantoont, namelijk ‘Zien drinken, doet drinken’.  

De video is gemaakt in samenwerking met Liselotte Bek, programma coördinator Jeugd en Alcohol, CZW-bureau in Zeeland (Project ‘Laat ze niet verzuipen’), drie ouders en Carmen Voogt (Trimbos-Instituut).